Andrew Murray Prize

Die wenner is Martin Laubscher vir sy boek “Publieke teologie as profetiese teologie?” Die beoordelaars verklaar dat hierdie werk ’n baie deeglike stuk teologiese navorsing bevat. Laubscher behandel die verhouding tussen publieke teologie en profetiese teologie en doen dit in samehang met die teologie van Karl Barth. Laubscher het die vermoë om sy gedagtes helder en duidelik te formuleer en sy gedagtegang koersvas te hou. “Die werk is teologies kreatief en ’n besondere bydrae tot ons denke oor profesie. Dit is ’n oorspronklike bydrae en vir die Afrikaanse teologie van groot waarde”.

Die beoordelaars was ds Hans Linde, dr Annette Potgieter en dr Tom Smith. Die uitgewer is African Sun Media.

Copyright © 2023 Andrew Murray-Prys